Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «ΙΙΙ [Un jour tes cheveux blanchiront et tu ne seras plus rien du tout]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 111, 113