Είστε εδώ

«Βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 36