Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Στάσεις. Εγκαίνια. Επίσημα εγκαίνια του καταστήματος του Οργανισμού Μαλλιάρης – Παιδεία», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 98-99