Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ο Μανώλης Μπαρμπουνάκης στο Κατώι του Βιβλίου», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 96