Είστε εδώ

Κιλεσσόπουλος Απόστολος, «Μαγική εικόνα χωρίς εικόνα ή Ζωγραφίζοντας», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 13