Είστε εδώ

«Γ. Θέμελης, Ποιήματα Ι», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 8