Είστε εδώ

Γιαννοπούλου-Ρουκούνη Μάρω,Ρουκούνης Γιάννης, «Αναγνώριση και αξιολόγηση του οικιστικού πλούτου της Σταυρούπολης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 181-192