Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πιθανότατα δημόσια κτίριο]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 178