Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 1. Κεντρικό σαχνισί με πολλά ανοίγματα, καμινάδα κυλινδρικής διατομής με περίτεχνες απολήξεις», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 181