Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1990, τεύχος 44

(ανυπόγραφο), «[Βιβλιοθήκη με τευχότομους των Θρακικών Χρονικών]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. (εξώφυλλο)

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 6

Ιωαννίδης Στέφανος, «Οι συνεργάτες και τα κείμενά τους», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 7-14

Θρακικά Χρονικά, «Σημείωση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 14

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τρία ποιήματα. Ενδόμυχο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 15

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τρία ποιήματα. Είναι η ποίηση (Lento)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 15

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Τρία ποιήματα. Τούτο τον καιρό (Εναλασσόμενο)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 15

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 1. [Ήταν ένα νυχτωμένο κοκκόρι. Του είπα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 2. [Ήταν μεγάλα τα χέρια μας]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 3. [Παιδεύτηκα τόσο πολύ]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 4. [Ήθελα, να 'μαι ο τίμιος αγοραστής των αισθήσεων]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 5. [Μέχρι χθες, έψαχνα ονόματα για τα τραγούδια μου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 6. [Είπαν, σ' εφήμερους δρόμους ψάχνει]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 7. [Ανάβουν ακόμη εκείνα τα φώτα Γιουνούς...]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 16

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 8. [Ναι, έχει μιαν έκσταση το άλλο τοπίο…]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 17

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 9. [Δεν έχω άλλα ποιήματα. Τα κείμενα αυτά με προδίδουν]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 17

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 10. 25 Μαρτίου '88», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 17

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Έντεκα ποιήματα. 11. Τα θρύψαλά μας», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 17

Δημητριάδου-Εφραιμίδου Ελένη, «Η Μεταφυσική στον Οδυσσέα Ελύτη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 18-23

Μητράκας Γιάννης, «[Έργο του Γιάννη Μητράκα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 24

(ανυπόγραφο), «[Γιάννης Μητράκας]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 24

Μητράκας Γιάννης, «[Έργο του Γιάννη Μητράκα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 25

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 1. Δι' εσόπτρου και εν αινίγματι (Α΄ Κορινθ. 13.12)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 2. Ιούδα δικαίωση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 3. Μένει η Εκκλησία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 4. Το τηλέφωνο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 5. Προς Θεσσαλονικείς», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 6. Θεός και λαός», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26

Μουσόπουλος Θανάσης, «Θρακιώτες Αισθητικοί», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 27-33

Τσακίρης Σταύρος, «Το Χρονικό του κυρ Μανουήλη. Μια Δοκιμή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 34-39

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για τις δυο φωτογραφίες που ακολουθούν]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 40

Ρουκούνης Γιάννης, «[Άτιτλη φωτογραφία, 1]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 40

Ρουκούνης Γιάννης, «[Άτιτλη φωτογραφία, 2]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 41

Κιολεΐδου-Στανκίδου Σοφία, «Ο χαρακτήρας του Σάιλοκ στον Έμπορο της Βενετίας του Σαίξπηρ», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 42-44

Κιολεΐδου-Στανκίδου Σοφία, «Ο Έμπορος της Βενετίας του Σαίξπηρ. Σύντομη περίληψη της υπόθεσης του έργου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 45

Τριαντάφυλλος Διαμαντής, «Ανάγλυφο Μίθρα ταυροκτόνου στις Θέρμες του Ν. Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 46-55

(ανυπόγραφο), «Εικ. 1. [Το χωριό Θέρμες]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 47

(ανυπόγραφο), «Εικ. 2. [Άποψη της ανάγλυφης παράστασης του Μίθρα ταυροκτόνου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 48

(ανυπόγραφο), «Εικ. 3. [Άποψη της ανάγλυφης παράστασης του Μίθρα ταυροκτόνου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 48

(ανυπόγραφο), «Εικ. 5. [3η σκηνή: ο Μίθρας έφιππος, νικητής του ταύρου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 49

(ανυπόγραφο), «Εικ. 7. [6η σκηνή: η Αποθέωση]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 49

(ανυπόγραφο), «Εικ. 8. [Η κορυφή του υψώματος Στήθωμα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 52

(ανυπόγραφο), «Εικ. 9. [Ο οχυρωματικός περίβολος στο ύψωμα Στήθωμα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 52

(ανυπόγραφο), «Εικ. 10. [Άποψη της περιοχής των Θερμών από την κορυφή του λόφου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 53

Πάντος Π.Α., «Σημ. του μεταφραστού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 56

Schönert-Geiss Edith, «Η Μαρώνεια και οι σχέσεις της προς την ενδοχώρα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 56-50

Μπαλόγλου Χρήστος Π., «Ο Δημόκριτος για τον πλούτο, την κοινοκτημοσύνη και την ιδιοκτησία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 61-71