Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γιάννης Μητράκας]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 24