Είστε εδώ

Τριαντάφυλλος Διαμαντής, «Ανάγλυφο Μίθρα ταυροκτόνου στις Θέρμες του Ν. Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 46-55