Είστε εδώ

Ματσούκας Νίκος Α., «Έξι ποιήματα. 1. Δι' εσόπτρου και εν αινίγματι (Α΄ Κορινθ. 13.12)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 26