Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Παρουσίαση περιοδικών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 68-70