Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Οιακισμοί. Ποιήματα 1980-83», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 70