Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Μια επιστολή, ένα κείμενο και έξι σχέδια του Ράλλη Κοψίδη. 1. Η επιστολή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 16-17