Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Τα καπνομάγαζα (Φωτογρ. του Μεσοπολέμου)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 15