Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Μια επιστολή, ένα κείμενο και έξι σχέδια του Ράλλη Κοψίδη. 2. Μας απόμειναν οι φωτογραφίες», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 17-18