Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Έκκληση προς τους αναγνώστες για αποστολή συμπληρωματικού υλικού]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 85