Είστε εδώ

Καβακόπουλος Παντελής, «Το θρακικό τραγούδι. Προβλήματα καταγραφής μουσικών κειμένων (Αποσπάσματα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 79-80