Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σοκάκι της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 33