Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Εικόνα 1. Κεφαλή Πωγωνοφόρου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 54