Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Γ. Αφιέρωμα στην πνευματική Κύπρο. Θησαυροί της Κύπρου (Συνοπτική εικόνα της Κυπριακής Τέχνης)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 54-57