Είστε εδώ

Θρακιώτης Κώστας, «Εθιμικές εκδηλώσεις στη Θράκη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 38-46