Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η Σχολική μας Zωή. Το περιοδικόν μας, 1927. Η αθλητική κίνησις του Γυμνασίου μας», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 28-29, 31