Είστε εδώ

Μπλάτσιος Χαρίλαος, «Α. Στοιχεία από την εκπαιδευτική ιστορία της Ξάνθης. Αφιέρωμα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμπληρωματικαί πληροφορίαι διά το ιστορικόν της ιδρύσεως του Μουσικογυμναστικού Συλλόγου Ορφεύς Ξάνθης », Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 15-17