Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «[Χαιρετισμός του Τάκη Δόξα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 29 ( 1972), σ. 4