Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1968, τεύχος 28

(ανυπόγραφο), «[Πόρτα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. (εξώφυλλο)

(ανυπόγραφο), «Κωνσταντίνου Σφαέλλου: Θράκη – Λαϊκή αρχιτεκτονική – Λαογραφία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 1

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Ένα μικρό προεισαγωγικό σημείωμα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 3

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Φωτ. Νο 1. Συνεργείο ΤΡΑΚΤΕΡ», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 4

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Φωτ. Νο 2. Αποθήκη για καυσόξυλα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 4

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Φωτ. Νο 3. GARAGE Μητροπολήτου Κομοτηνής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 4

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Φωτ. Νο 4. Πίστα χορευτικού Κέντρου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 4

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Φωτ. Νο 5. Πινακίς Αρχαιολογικής Υπηρεσίας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 4

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Φωτ. Νο 6. Ανοικοδόμησις των γύφτικων σπιτιών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 4

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Λίγα λόγια σαν πρόλογος για την εργασία που ακολουθεί…», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 5

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Μερικές κρίσεις από τον πρόλογο αποθανατισμένες και από τον φακό», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 6-7

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Ξανθη. Διασταύρωση των οδών Π. Χρηστίδη, Βύρωνος, Ακροπόλεως», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 7

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Ξάνθη. Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών (Άγιος Ταξιάρχης)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 8-12

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Καθολικό Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 8

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Θόλος καθολικού Μονής», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 9

(ανυπόγραφο), «Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών: Ξυλόγλυπτος εικών των Ταξιαρχών, ήμισυ 19ου αιώνος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 10

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Κομοτηνή. Η αρχιτεκτονική των παλιών σπιτιών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 13-17

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «[Τμήμα παλιάς κατοικίας]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 13

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Θρακιώτικη ζώνη με πόρπη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 17

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Α΄. Τα τείχη – Ακρόπολις», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 18-22

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Νοτιοδυτική Πύλη (Καλεόπορτα) Φρουρίου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 20

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Β΄. Ήθη, έθιμα, παροιμίες και δοξασίες περιοχής Διδυμοτείχου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 23-25

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «[Εισαγωγικά στο Λεξιλόγιον του Διδυμότειχου]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 26

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 26-27

Θρακικά Χρονικά, «Σημ. Θρ. Χρ. [υποσελίδια]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 26

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «[Εισαγωγικό σημείωμα για το λεξιλόγιο της υφαντικής]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 27

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Ονοματολογία Υφαντικής στο Διδυμότειχο», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 27

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Παροιμίαι», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 28

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Κατάρες», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 29

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Διδυμότειχον. Γ΄. Λεξιλόγιον από την τοπική διάλεκτο Διδυμοτείχου. Βαρόμετρο των γεωργών», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 29

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Βιβλιογραφία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 29

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «Υφαντό από γυναικεία Θρακιώτικη ενδυμασία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 29

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 31