Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πόρτα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. (εξώφυλλο)