Είστε εδώ

Σφαέλλος Κωνσταντίνος Δ., «[Εισαγωγικά στο Λεξιλόγιον του Διδυμότειχου]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 28 (Μάιος 1968), σ. 26