Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Υποσελίδιο σχόλιο πάνω στο αυτοβιογραφικό σημείωμα του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 122