Είστε εδώ

Παπαχριστοδούλου Πολύδωρος, «Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου (Αυτοβιογραφικό σημείωμα)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 122-123