Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για το κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 193