Είστε εδώ

Ζάχος Γιάννης, «Παραλλαγές πάνου σε μια ενοχή», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 188-192