Είστε εδώ

Λαμπρινίδης Νίκος, «Η εξυγίανση της υγείας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 193-195