Είστε εδώ

Βαγής Πολύγνωτος, «Μητέρα (Γλυπτό)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 164