Είστε εδώ

Βαφειάδης Αντώνης, «Σκάλα Ποταμιάς. Το Μετόχι (Αρσανάς)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 163