Είστε εδώ

Χριστογιάννης Γιώργος Ι., «Πολύγνωτος Βαγής, ο Θάσιος», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 165-170