Είστε εδώ

Βαφειάδης Αντώνης, «Θάσος: Τα γρι-γρι επιστρέφουν», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 138