Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Υπαρξιακός αναχωρητισμός», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 132-135