Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Οι ελαιώνες και η θάλασσα της Ποταμιάς (Ψηλά απλώνεται το χωριό)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 6, τχ. 23-24 (Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 1966), σ. 131