Είστε εδώ

Ρωσσίδης Αντώνιος, «Ιστορικά σημειώματα. Κομοτηνή. Η προέλευση του ονόματος της πόλεως», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 140-142