Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Γεφύρι 2]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 139