Είστε εδώ

Καρακατσάνης Θανάσης, «Αφές… Αφές… Αφές... Ποίημα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 19 (Ιούλιος 1965), σ. 143-146