Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Του Θεαγένη», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 16 (Οκτώβριος 1964), σ. 200