Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. Κατάργηση της βαρείας και της υπογεγραμμένης», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 131-132