Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κρίσεις και σκέψεις. Ο μύθος του κοινωνικού Καβάφη. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 132