Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Κρίσεις και σκέψεις. Ίδρυμα πνευματικής και καλλιτεχνικής καλλιεργείας», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 15 (Ιούλιος 1964), σ. 129-131