Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η πρώτη δοξολογία για την απελευθέρωση της Ξάνθης, στον Μητροπολιτικό Ναό», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 196