Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Κρίσεις και σκέψεις. Ένας απολογισμός», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 3, τχ. 12 (Οκτώβριος 1963), σ. 155